Thủ tục cấp phép cho tổ chức, cá nhân hoạt động dạy thêm học thêm

Lượt xem:


– Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chuyển phòng Giáo dục Đào tạo xử lý

+ Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, tiến hành kiểm tra thực tế cơ sở giảng dạy đối với trường hợp cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, trình Chủ tịch UBND quận, huyện hoặc lãnh đạo phòng (trường hợp được ủy quyền) quyết định cho phép hoặc không cho phép, giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giao Quyết định cấp phép dạy thêm/Giấy phép hoặc văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.
 – Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện.
 – Thành phần hồ sơ:

* Đối với trường hợp đăng ký cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm:

+ Đơn đề nghị cấp phép mở lớp dạy thêm (theo mẫu)

+ Bản cam kết thực hiện các quy định tại nơi tổ chức dạy thêm học thêm (theo mẫu).

+ Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm (theo mẫu).

+ Đơn xin đăng kí dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định (theo mẫu).

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm (đối với người được đào tạo ngành khác sư phạm) của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.

+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (theo mẫu).

+ Các hồ sơ liên quan khác như đơn xin học thêm của học sinh; giấy tờ thuê nhà, thuê bãi giữ xe (nếu có)…

* Đối với giáo viên có nhu cầu tham gia dạy thêm ngoài nhà trường:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm (có xác nhận đồng ý của Hiệu trưởng, Thủ trưởng đơn vị đối với giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức hoặc có xác nhận của UBND xã/phường đối với các đối tượng khác). (theo mẫu)

Đối với giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, giáo viên các trường phổ thông tư thục phải có giấy cam kết không dạy thêm cho học sinh của lớp chính khóa mà giáo viên đang dạy ở trường.

+ Văn bằng, chứng chỉ sư phạm của người đăng ký.

+ Danh sách trường học, tổ chức, đơn vị (đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm) người đăng ký cấp phép dạy thêm tham gia giảng dạy (nếu tại thời điểm xin cấp phép, người đăng ký chưa xác định được danh sách này thì phải nộp bổ sung trước khi bắt đầu tham gia dạy thêm).

+ Trường hợp giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, giáo viên các trường phổ thông tư thục đăng ký dạy kèm thì nộp Đơn đăng ký dạy kèm có sự đồng ý bằng văn bản của Hiệu trưởng trường học mà giáo viên đó đang công tác (trong văn bản thể hiện rõ: giáo viên dạy bao nhiêu nhóm, địa điểm, thời gian và danh sách các nhóm học kèm).

* Đối với các trường học có nhu cầu dạy thêm, hồ sơ bao gồm:Tờ trình đề nghị cấp phép tổ chức dạy thêm, kế hoạch tổ chức dạy thêm (theo mẫu), danh sách giáo viên tham gia dạy thêm (theo mẫu).
 – Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 – Thời hạn giải quyết:

+ 15 ngày làm việc đối với hồ sơ đăng ký cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm cho tổ chức

+ 05 ngày làm việc đối với hồ sơ cấp phép dạy thêm cho cá nhân

 – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức
 – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

 – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm/Giấy phép dạy thêm hoặc văn bản trả lời (nếu không cho phép).

 – Lệ phí: Không có
 – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp phép mở lớp dạy thêm;

+ Đơn xin đăng kí dạy thêm;

+ Bản cam kết thực hiện các quy định tại nơi tổ chức dạy thêm học thêm;

+ Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

 – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

 – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

+ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

+ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND thành phố ngày 30/7/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng.

+ Công văn số 1090/SGDĐT-TCCB ngày 18/4/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà nẵng về quản lý dạy thêm, học thêm