Việc tổ chức các điểm thi như trong quy chế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh nhưng sẽ đặt ra những khó khăn cho công tác tổ chức coi thi. Bộ GD&ĐT sẽ có những biện pháp gì để khắc phục khó khăn này?

Lượt xem:


Thông tin Mô tả
Người gửi Nguyễn Văn Sang
Email nguyenvansang@gmail.com
Ngày đăng 31/12/2017